SIKÇA SORULAN SORULAR

1Nakliyeci değilim, ticari amaçla mal taşımıyorum belge almam gerekir mi?
TC Ulaştırma Bakanlığı Karayolu Taşıma Yönetmeliği içeriğinde 39 adet belge olup, bunlardan birisi K2 Yetki Belgesidir ki; Yönetmelikte geçen hali şöyledir: K2 Yetki belgesi yurtiçinde, kendi adına ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıt veya taşıtlarla, sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak, gerçek ve tüzel vergi mükelleflerine verilen belge türüdür. Bu açıklama, kendi ticari araçlarıyla kendi ürün ya da mallarını taşıyanlar demektir ki. K2 Yetki Belgesi alınması zorunludur!
2Şirketime kayıtlı araçla kendi malımı taşıyorum, araç boş kaldığında bazen komşularım talep ettiğinde irsaliye veya faturası olduğu takdirde hatır için başkasının malını da taşıdığım oluyor.
Kendi iştigal konunuz dışında başkasının malını taşımanız ve o anda denetime denk gelmeniz halinde, taşıma işinden gelir elde ettiğiniz varsayılır. Bu sizin K1 yetki belgesi sahibi olmanızı gerektirir. K2 Yetki belgeniz olsa bile, yapılan taşımanın niteliğine uymaması sebebiyle cezalandırılırsınız.
3Gerçek anlamda vergi mükellefiyim yani şahıs firmasıyız, yetki belgesine başvurdum çıkmak üzere, bu arada ileri bir tarihte şirket kuracağız. Belgem geçersiz mi sayılacak?
Hayır, belge aldığınız tarihten sonra ticaret siciline tescil edilmiş bir tüzel kişilik içinde asgari %25 oranında hisseye sahip olmanız suretiyle, gerçek kişi adına düzenlenen yetki belgesi, yeni oluşturulan tüzel kişilik adına düzenlenebilecek, diğer bir deyimle devredilebilecektir. Ancak tüzel kişi olarak, yönetmelikte yetki belgesi için öngörülen şartların yerine getirilmesi istenecektir.
4K2 yetki belgesine sahibiz, kendi araçlarımızla ve iştigal konumuzla ilgili getir götür türünden taşıma işlerimiz oluyor, hatta çoğu kez firma sahibi olarak şirkete ait araçları ben de kullanıyorum. SRC türü belge almam gerekir mi?
KTY ya da Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği`nce; K2 yetki belgesi kapsamındaki ticari araçları kullanacak olan sürücülerin dolayısıyla sizin SRC3 veya SRC4 türü mesleki yeterlilik belgelerinden birisine sahip olmanız gerekir.
5Psikoteknik değerlendirme belgesi ya da raporunu her yıl yenilenmesi mi gerekir?
Sizlere il sağlık müdürlüğünden onaylı olarak sunulacak olan, psikoteknik değerlendirme raporunun geçerliliği beş senedir.

REFERANSLAR